Pavel Stránský
Contact: Contact
Česky English
Last updated: 3.5.2021

Cvičení k přednášce Kvantová mechanika II

Akademický rok 2019-2020

Podrobný plán přednášky a doprovodné materiály naleznete na stránkách přednášejícího prof. Pavla Cejnara.

Zápočet

Úkoly: V průběhu semestru jsem zadal celkem 12 úkolů. Za každý správně a úplně vyřešený úkol jste mohli získat 2 body, odevzdali jste-li ho nejpozději v den uvedený v zadání. Za kdykoliv později odevzdaný a správně a úplně vyřešený úkol dávám nanejvýš 1 bod (a neodevzdané úkoly můžete stále odevzdávat). Za domácí úkoly je tedy možné získat až 24 bodů.

Náhradní zápočtová písemka - po domluvě

V písemce budou 3-4 úlohy, které budou vycházet z procvičených příkladů a z domácích úloh. Celkem za ně bude možné získat 24 bodů.

Podmínka pro získání zápočtu: K udělení zápočtu je nutné obdržet celkem alespoň 24 bodů, přičemž se sčítají body z domácích úkolů a ze zápočtové písemky. V tomto semestru jsem se navíc rozhodl rozdat bonusové body za mimořádné počiny a vlastní tvůrčí iniciativu (v tabulce uvedeny ve sloupečku B). Vy, kteří jste za práci během semestru obrdželi alespoň 22 bodů, získáváte zápočet bez písemky (kvůli těm dvěma a méně bodům vás nebudu nutit harcovat se do Troji).

Zkouška bez počítání příkladu: Pokud získáte z domácích úkolů, bonusových počinů a zápočtové písemky celkem alespoň 36 bodů, budete moci u zkoušky rovnou přejít k ústní části bez počítání zkouškového příkladu. To znamená, že i pro vás, kteří jste získali zápočet na základě domácích úkolů, má smysl se zápočtové písemky zúčastnit.

Sbírky řešených příkladů

[1]Jan Klíma, Miroslav Šimurda: Sbírka problémů z kvantové teorie (Academia 2006)
[2]Ján Pišút, Vladimír Černý, Peter Prešnajder: Zbierka úloh z kvantovej mechaniky (Bratislava 2008), dostupné online
[3]Siegfried Flügge: Practical Quantum Mechanics (Springer 1999)
[4]Anton Z. Capri: Problems & Solutions in Nonrelativistic Quantum Mechanics (World Scientific 2002)
[5]Michele Cini, Francesco Fucito, Mauro Sbragaglia: Solved Problems in Quantum and Statistical Mechanics (Springer 2012)
[6]Jean-Louis Basdevant, Jean Dalibard: The Quantum Mechanics Solver. How to Apply Quantum Theory to Modern Physics (Springer 2000)
[7]Kyriakos Tamvakis: Problems & Solutions in Quantum Mechanics (Cambridge University Press 2005)
[8]Gordon Leslie Squires: Problems in Quantum Mechanics With Solutions (Cambridge University Press 1995, 2002)
[9]D. ter Haar: Selected Problems in Quantum Mechanics (Infosearch Limited London 1964)

Příklady a domácí úkoly

1. cvičení 19.2.2020 Dekoherence příklady (pdf)
2. cvičení 20.2.2020 Stacionární přibližné metody příklady (pdf) úkol (pdf)
3. cvičení 27.2.2020 Nestacionární poruchová metoda příklady (pdf) úkol (pdf)
4. cvičení 5.3.2020 Fotoelektrický jev příklady (pdf) úkol (pdf)
5. cvičení 12.3.2020 Rozptyl příklady (pdf) úkol (pdf)
6. cvičení 19.3.2020 Nerozlišitelné částice příklady (pdf) úkol (pdf)
7. cvičení 26.3.2020 Tenzorové operátory a Wigner-Eckartův teorém příklady (pdf) úkol (pdf)
8. cvičení 2.4.2020 úkol (pdf)
9. cvičení 9.4.2020 WKB aproximace příklady (pdf) úkol (pdf)
10. cvičení 16.4.2020 úkol (pdf)
Řešení hrou:
Windows (zip), Linux (zip)
11. cvičení 23.3.2020 Hustota kvantových stavů příklady (pdf) úkol (pdf)
12. cvičení 30.4.2020 Mnohočásticové techniky příklady (pdf) úkol (pdf)
13. cvičení 7.5.2020 úkol (pdf)
radial.txt
radialintegral.nb

Zápisky ze cvičení jsou v pracovní verzi, která se neustále vyvíjí. Občas něco přidám nebo upravím i v kapitolách, které se týkají již procvičené látky. Snažím se, aby tyto zápisky co nejlépe kopírovaly cvičení a aby z naznačeného řešení bylo co nejzřejmější, jaké kroky vedly k výsledku (uvedená řešení samozřejmě nikdy nejsou jediná možná, ani ta nejelelgantnější). Na druhou stranu chci, aby text byl co nejsamoobsažnější, proto zahrnuji i drobné exkurzy do teorie a uvádím příklady, na které na cvičení nevybyl čas, ale které se k tématu hodí nebo propočítanou látku rozvádějí a osvětlují. Tyto příklady berte jako inspiraci k vašemu procvičování.

Výsledky domácích úkolů a zápočtové písemky

= udělený zápočet (či zkouška bez počítání příkladu). Všem úspěšným gratuluji.

Kód 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 B Σu P1 Σ Zápočet Zkouška
bez příkladu
041 2 2 2 2 2 - 2 2 2 1 20½ 15½ 36
067 - - - - - - - - - - - -
137 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 26 22 48
181 2 2 - - - - - - - - -
218 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22¾ 18½ 41¼
299 1 ½ ¾ ½ ½ ½ ½ ¾ ½ ¾ - 8 15½ 23½
327 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 13½ 38½
391 1 2 2 2 2 2 2 2 21 24 45
449 2 1 2 2 2 ½ 1 18 6 24
479 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23½ 22½ 46
508 2 - - - - 2 ¾ - 2 - 10¼ 16½ 26½
523 2 2 2 20¼ 17½ 37¾
569 2 1 2 2 19½ 15½ 35
638 2 1 1 2 2 - 17¼ 17½ 34¾
691 2 2 1 ¾ 2 2 2 - 18 10½ 28½
706 2 2 2 2 - ¾ - 17 23 40
744 2 2 2 2 2 2 2 24½ 11½ 36
806 2 ¾ 2 1 1 2 2 2 - 2 20 13½ 33½
856 2 2 - 2 2 2 2 2 2 20¾ 11 31¾
874 2 2 1 2 2 2 2 24¼ 15 39¼
901 2 2 1 2 1 2 2 1 1 - 17¼ 7 24¼
940 2 2 - - 2 2 3 21½ 11½ 33


Velikonoční bodová nadílka
+ = +
+ = +
+ = +2
++ = ++
++ = ++
(Málokdo tohle vyřeší. Vzorové řešení © Pavel Šklíba)